Om Adhesionskonsult

Adhesionskonsult Henrik Mikaelsson hjälper dig med lösningar inom lim, fogmassor, adhesion och kemi

 

Bakgrund

.Jag har nästan tjugo års erfarenhet av produktutveckling inom limbranschen . Utöver det har jag flerårig erfarenhet av utveckling av plast- och gummimaterial. Nyfiken som jag är har jag hunnit lära mig ganska mycket, inte bara om material och kemi, utan även om praktiska tillämpningar, utvecklings- och tillverkningsprocesser. Framför allt har jag lärt mig att utveckling handlar om att hjälpa företag attfungera ännu bättre. Dvs tjäna mer pengar-

 

Lite om vad jag åstadkommit

Som ansvarig för AkzoNobel Bygglims utveckling i Nacka har jag gjort betydande insatser för norra Europas limmarknad. Nedanstående är bara några axplock.

 

Vi var tidigt ute med att under varumärket Casco utveckla elastiska lim och fogmassor utan innehåll av isocyanater eller lösningsmedel. Denna typ av lim baserade sig då på så kallad MS-Polymer. Idag går motsvarande produkter under benämningen SMP.

 

Redan i mitten på 1990-talet tog vi fram ett elastiskt parkettlim, givetvis utan lösningsmedel eller isocyanater. 1998 lanserades denna produkt som Parkett Elastik. Idag limmas parkett i hela Europa med denna teknologi. Själv vann jag Akzo Nobels interna pris "Most Promising Technical Innovation" för detta. Inte illa med tanke på att AkzoNobel redan då var världens största färgföretag.

Inom området elastiska monteringslim har Casco lett utvecklingen från lösningsmedel mot både tekniskt bättre och miljömässigt överlägsna SMP-lim.

 

Vi utvecklade ftalatfria fogmassor och lim omkring år 2000. Några år senare var vi tidigt ute med att använda ny teknik för att drastisk kunna minska mängden tennkatalysator i SMP-produkterna, vilket ger ytterligare fördelar för miljön.

 

Under de senaste åren har jag bland annat utvecklat vårt sortiment av främst elastiska lim för industriella tillämpningar. Bland annat har vi varit mycket framgångsrika med tvåkomponents SMP för att få en tillförlitlig härdning oavsett fogens utformning och omgivande klimat. Jag har även arbetat med lite mer långsiktig utveckling. En hel del av detta kan jag inte säga så mycket om eftersom det fortfarande är sekretessbelagt.

 

Några uppdrag jag haft

 

Sveriges Fogentreprenörers Riksförbund

Jag har under många år arbetat i styrelsen och även varit ordförande under ett par år. SFR har under perioden bland annat varit ledande i att ta fram metoder för sanering av PCB-haltiga fogar i byggnader. SFRs metoder är enligt myndigheterna de som ska användas vid PCB-sanering. I SFR har jag också arbetat med kvalitetssäkring anpassad för fogentreprenörer och teknikutveckling.

Se www.sfr.nu

 

Standardisering

Fogmassor för fogning i hus ska från och med halvårsskiftet 2014 vara CE-märkta. Jag arbetade under tre år i den expertgrupp som tog fram de CEN-standarder som ligger till grund för denna CE-märkning

Jag har ävenunder flera år arbetat med standardisering av lim i SIS tekniska kommitté 162